AARHUS KIROPRAKTOR CENTER I/S

SLETTET
 • I/S
 • Etableret 16. okt. 1999
 • CVR 68427312

Virksomheden AARHUS KIROPRAKTOR CENTER I/S befinder sig i branchen "Kiropraktorer" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 16. oktober 1999 og er af virksomhedstypen Interessentskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2013 på 6.940.079 DKK, mens den i 2012 var på 6.900.852 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.796.574 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.797’ DKK

+9%

Egenkapital

764’ DKK

+174%

Omsætning

-

Resultat før skat

4.797’ DKK

+9%

Årets resultat

20134.796.574 DKK
20124.417.564 DKK

Likviditetsgrad

184 %

+32%
God

Afkastningsgrad

404 %

-43%
God

Soliditetsgrad

64 %

+45%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.186’ DKK

+89%

Bruttofortjeneste

6.940’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

776’ DKK

+61%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2013
  -
  6.940’
  -2.117’
  -26’
  -
  4.796’
  0
  0
  -
  0
  4.797’
  -
  4.797’
  -
  4.797’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2013
  -
  -
  -
  67’
  -
  360’
  -
  -
  -
  50’
  410’
  27’
  428’
  -
  -
  213’
  776’
  1.186’
  -
  764’
  -
  -
  764’
  -
  764’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  422’
  422’
  1.186’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AARHUS KIROPRAKTOR CENTER I/S 03.04.2014 18.12.2014
KIROPRAKTISK KLINIK BANEGÅRDSPLADS 20. 4 8000 ÅRHUS C I/S 16.10.1999 02.04.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Ny Banegårdsgade 55 · DK-8000 Aarhus C 25.02.2014 18.12.2014
Banegårdspladsen 20 · DK-8000 Århus C 16.10.1999 24.02.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
869040 Kiropraktorer 01.01.2008 18.12.2014
851470 Kiropraktorer 16.10.1999 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-04-03 03.04.2014 20.11.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af samtlige interessenter i forening. 03.04.2014 20.11.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AARHUS KIROPRAKTOR CENTER I/S

Ny Banegårdsgade 55
8000 Aarhus C

CVR

68427312

Virksomhedstype

Interessentskab

Stiftet

16. oktober 1999

P-nummer

1002272663

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

869040
Kiropraktorer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive kiropraktisk virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af samtlige interessenter i forening.

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-