TIKØB OG OMEGNS BRUGSFORENING

NORMAL
 • ABA
 • Etableret 13. feb. 1920
 • CVR 54800517

Virksomheden TIKØB OG OMEGNS BRUGSFORENING befinder sig i branchen "Supermarkeder" og har adresse i Tikøb. De blev etableret i 13. februar 1920 og er af virksomhedstypen Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.522.116 DKK, mens den i 2021 var på 6.719.669 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 108.345 DKK.

Medarbejderstaben består af 22 personer, hvor direktionen bl.a. består af Morten Wagner Larsen. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Knud Mogensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

108’ DKK

-87%

Egenkapital

6.976’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

142’ DKK

-87%

Årets resultat

2022108.345 DKK
2021825.961 DKK
20201.082.919 DKK
2019148.154 DKK
2018113.777 DKK
2017-138.910 DKK
201613.401 DKK
2015-607.078 DKK
2014-500.631 DKK
2013-499.517 DKK
2012255.664 DKK

Likviditetsgrad

225 %

+5%
God

Afkastningsgrad

2 %

-80%
Svag

Soliditetsgrad

62 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.257’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

5.522’ DKK

-18%

Gældsforpligtelser

4.281’ DKK

-7%

Tilgodehavende

6.965’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  5.522’
  -4.815’
  -474’
  -
  232’
  -
  -90’
  -
  -90’
  142’
  -
  142’
  -34’
  108’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  200’
  -
  3.836’
  -
  -
  -
  457’
  4.292’
  2.050’
  39’
  -
  765’
  3.901’
  6.965’
  11.257’
  -
  6.976’
  -
  -
  6.976’
  -
  6.976’
  -
  -
  1.190’
  -
  -
  -
  1.190’
  -
  182’
  -
  -
  2.135’
  774’
  3.091’
  11.257’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TIKØB OG OMEGNS BRUGSFORENING 13.02.1920

Adresse

Adresse Fra Til
Fredensborgvej 10 · DK-3080 Tikøb 22.04.2021
Fredensborgvej 10 · DK-3080 Tikøb 13.02.1920 21.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
471120 Supermarkeder 01.01.2008
521130 Supermarkeder 13.02.1920 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-03-14 14.03.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, afgivelse af kaution eller anden sikkerhed kræves underskrift af den samlede bestyrelse. 14.03.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Günther Ley 23.03.2015
Johan Otto Schlüter 23.03.2015
Jørgen Klink 23.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Morten Wagner Larsen 01.07.2005
Erik Munch Madsen 01.11.1997 01.07.2005
Niels Erik Risvang Sørensen 13.02.1920 30.10.1997

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TIKØB OG OMEGNS BRUGSFORENING

Fredensborgvej 10
3080 Tikøb

CVR

54800517

Virksomhedstype

Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar

Stiftet

13. februar 1920

P-nummer

1006642882

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

471120
Supermarkeder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

49758064

Hjemmeside

-

Formål

Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til konkurrencedygtige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerene.

Tegningsregel

Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, afgivelse af kaution eller anden sikkerhed kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

22

Reklamebeskyttelse

Nej