SFB DENMARK A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 2. apr. 1946
 • CVR 53398413

Virksomheden SFB DENMARK A/S befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 2. april 1946 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -104.678 DKK, mens den i 2020 var på -83.898 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.823.651 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Aage Soldath. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Bettina Lis Soldath.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.824’ DKK

+65%

Egenkapital

15.883’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.620’ DKK

+65%

Årets resultat

20212.823.651 DKK
20201.709.269 DKK
20192.040.378 DKK
2018-2.552.386 DKK
2017513.705 DKK
2016-333.144 DKK
20151.725.765 DKK
20141.864.096 DKK
20131.656.670 DKK
20121.635.039 DKK

Likviditetsgrad

191 %

+7%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+5%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

48 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

33.282’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-105’ DKK

-25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33.282’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -105’
  -230’
  -
  -
  -335’
  4.717’
  -762’
  -
  3.955’
  3.620’
  -
  3.620’
  -
  2.824’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  92’
  8.865’
  33.282’
  33.282’
  10.800’
  5.083’
  -
  -
  15.883’
  -
  15.883’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16.531’
  -
  -
  -
  66’
  51’
  17.399’
  33.282’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SFB DENMARK A/S 16.09.1999
MØLLER & MELGAARD A/S 02.04.1946 15.09.1999

Adresse

Adresse Fra Til
Rønne Alle 16 · DK-2800 Kgs. Lyngby 12.06.2017
Rønne Alle 16 · DK-2800 Kgs.Lyngby 01.08.2010 11.06.2017
Gydebakken 9 · DK-3520 Farum 01.01.2007 31.07.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 15.11.2011
463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 01.01.2008 14.11.2011
513900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 02.04.1946 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2000-10-18 18.10.2000

Registreret kapital

Kapital Fra Til
10.800.000 DKK 30.08.1987

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør 18.10.2000

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Aage Soldath 18.10.2000
Henrik Soldath 18.10.2000
Finn Birkegaard 19.05.1998 31.05.1999

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Møllevang Zarp 02.04.1946 18.10.2000
Aage Soldath 02.04.1946

Legalle ejere

Navn Fra Til
AAGE SOLDATH HOLDING ApS 21.09.1999

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Soldath 02.04.1946

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SFB DENMARK A/S

Rønne Alle 16
2800 Kgs. Lyngby

CVR

53398413

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

2. april 1946

P-nummer

1006628789

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

44992528

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør

Registeret kapital

10.800.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej