MC CONSULT. GILLELEJE ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 28. nov. 1974
 • CVR 48786316

Virksomheden MC CONSULT. GILLELEJE ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 28. november 1974 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på 58.205 DKK, mens den i 2017 var på 74.447 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.019 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4’ DKK

-75%

Egenkapital

738’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

5’ DKK

-76%

Årets resultat

20184.019 DKK
201715.945 DKK
201623.262 DKK
201514.927 DKK
20146.287 DKK
201325.605 DKK
201224.783 DKK

Likviditetsgrad

2.295 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

8 %

+157%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

+230%
God

Overskudsgrad

-

Balance

771’ DKK

-70%

Bruttofortjeneste

58’ DKK

-22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

771’ DKK

-70%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2018
  -
  58’
  -
  -
  -
  58’
  -
  -53’
  -
  -53’
  5’
  -
  5’
  -1’
  4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2018
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  771’
  771’
  771’
  200’
  538’
  -
  -
  738’
  -
  738’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  -
  -
  18’
  8’
  34’
  771’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MC CONSULT. GILLELEJE ApS 04.03.1989 10.10.2018
MUSIKHUSET KNUDSEN & SØN, PIANOFABRIK ApS 28.11.1974 03.03.1989

Adresse

Adresse Fra Til
Stolbergsvej 1 · DK-2970 Hørsholm 28.11.1974 10.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 01.01.2008 10.10.2018
742090 Anden teknisk rådgivning 28.11.1974 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-10-20 20.10.2011 10.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 19.09.1996 10.10.2018
80.000 DKK 03.03.1989 18.09.1996
80.000 DKK 30.08.1987 02.03.1989

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 20.10.2011 10.10.2018

Direktører

Navn Fra Til
Bjarne Randrup Knudsen 28.11.1974 03.03.1989
Marianne Christensen 28.11.1974 19.11.1993
Aage Møller Andreasen 28.11.1974 29.11.1994

Legalle ejere

Navn Fra Til
Nicolai Munch 16.02.1989 10.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolai Munch 28.11.1974 10.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MC CONSULT. GILLELEJE ApS

Stolbergsvej 1
2970 Hørsholm

CVR

48786316

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. november 1974

P-nummer

1001920756

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er konsulentbistand, handel, produktion og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-