Family Tree Builders ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jun. 2022
 • CVR 43344846

Virksomheden Family Tree Builders ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet" og har adresse i København S. De blev etableret i 21. juni 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.839 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-16’ DKK

Egenkapital

44’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-20’ DKK

Likviditetsgrad

99 %

Svag

Afkastningsgrad

-22 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

55 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

80’ DKK

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

36’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -2’
  -
  -18’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -20’
  -
  -20’
  -4’
  -16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  26’
  -
  26’
  -
  -
  18’
  18’
  44’
  -
  5’
  -
  -
  27’
  36’
  80’
  60’
  -16’
  -
  -
  44’
  -
  44’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  23’
  36’
  80’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Family Tree Builders ApS 21.06.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Holmbladsgade 70A · DK-2300 København S 01.10.2022
Prinsesse Christines Vej 16 · DK-2300 København S 21.06.2022 30.09.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet 21.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-21 21.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
60.000 DKK 21.06.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Erik-Theodor Danciu 21.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erik-Theodor Danciu 21.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Family Tree Builders ApS

Holmbladsgade 70
2300 København S

CVR

43344846

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. juni 2022

P-nummer

1028357806

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479115
Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hello@familytreebuilders.com

Telefon

22414168

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

60.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-