Mørup Associates ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jun. 2022
 • CVR 43330241

Virksomheden Mørup Associates ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hammel. De blev etableret i 14. juni 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 77.823 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Diana Helena Henriques Mørup.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

78’ DKK

Egenkapital

118’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

101’ DKK

Likviditetsgrad

417 %

God

Afkastningsgrad

66 %

God

Soliditetsgrad

76 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

155’ DKK

Bruttofortjeneste

158’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

155’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  158’
  -55’
  -
  -
  103’
  -
  -2’
  -
  -2’
  101’
  -
  101’
  -23’
  78’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  155’
  155’
  155’
  40’
  21’
  57’
  -
  118’
  -
  118’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  10’
  37’
  155’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mørup Associates ApS 14.06.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Gl Voldbyvej 6 · DK-8450 Hammel 14.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 14.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-09-30 30.09.2022
2022-06-14 14.06.2022 29.09.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.06.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 14.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Diana Helena Henriques Mørup 14.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Diana Helena Henriques Mørup 14.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mørup Associates ApS

Gl Voldbyvej 6
8450 Hammel

CVR

43330241

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juni 2022

P-nummer

1028335837

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Phenomenal Aps

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er levering af konsulentydelser indenfor procurement til virksomheder samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-