Managementor ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jun. 2022
 • CVR 43327623

Virksomheden Managementor ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 14. juni 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 326.689 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Lars la Cour. I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Lars la Cour.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

327’ DKK

Egenkapital

367’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

419’ DKK

Likviditetsgrad

289 %

God

Afkastningsgrad

75 %

God

Soliditetsgrad

65 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

560’ DKK

Bruttofortjeneste

762’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

560’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  762’
  -343’
  -
  -
  419’
  -
  -1’
  -
  -1’
  419’
  -
  419’
  -92’
  327’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  338’
  -
  128’
  95’
  560’
  560’
  40’
  327’
  -
  -
  367’
  -
  367’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  194’
  560’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Managementor ApS 14.06.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Stenvang 11 · DK-2950 Vedbæk 14.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 14.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-14 14.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.06.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 14.06.2022

Direktører

Navn Fra Til
Lars la Cour 14.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars la Cour 14.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Managementor ApS

Stenvang 11
2950 Vedbæk

CVR

43327623

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juni 2022

P-nummer

1028332951

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Bestpeople ApS
 • Ruderhest ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lars@lacour.se

Telefon

51253554

Hjemmeside

-

Formål

Formålet er at drive konsulentvirksomhed og hestemassørvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-