Domeka Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. maj 2022
 • CVR 43294725

Virksomheden Domeka Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 29. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -30.012 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-30’ DKK

Egenkapital

10’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-30’ DKK

Likviditetsgrad

102 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

2 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

540’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

540’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -30’
  -
  -30’
  -30’
  -
  -30’
  -
  -30’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  540’
  540’
  40’
  -30’
  -
  -
  10’
  -
  10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  530’
  540’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Domeka Holding ApS 29.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Sankt Peders Stræde 29 · DK-1453 København K 29.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-29 29.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 29.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Torben Pedersen 29.05.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
Torben Pedersen 15.12.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marta Vesga Ruiz 29.05.2022 15.12.2022
Marta Vesga Ruiz 29.05.2022
Torben Pedersen 29.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Domeka Holding ApS

Sankt Peders Stræde 29
1453 København K

CVR

43294725

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. maj 2022

P-nummer

1028292909

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre lignende investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-