Specialtandlægeselskabet Solid Orthodontics ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. maj 2022
 • CVR 43293338

Virksomheden Specialtandlægeselskabet Solid Orthodontics ApS befinder sig i branchen "Praktiserende tandlæger" og har adresse i Ribe. De blev etableret i 30. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.018 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jep Seeberg.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

28’ DKK

Egenkapital

940’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

36’ DKK

Likviditetsgrad

74 %

Svag

Afkastningsgrad

2 %

Svag

Soliditetsgrad

41 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

2.273’ DKK

Bruttofortjeneste

281’ DKK

Gældsforpligtelser

1.296’ DKK

Tilgodehavende

202’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  281’
  -164’
  -66’
  -
  51’
  6’
  -
  -
  6’
  36’
  -
  36’
  -8’
  28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  160’
  160’
  -
  -
  -
  1.911’
  -
  -
  -
  -
  2.071’
  -
  -
  -
  -
  53’
  202’
  2.273’
  40’
  500’
  400’
  -
  940’
  -
  940’
  37’
  37’
  1.005’
  -
  -
  -
  1.025’
  -
  -
  -
  -
  16’
  200’
  271’
  2.273’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Specialtandlægeselskabet Solid Orthodontics ApS 30.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Bredeslippe 9 · DK-6760 Ribe 30.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
862300 Praktiserende tandlæger 30.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-30 30.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et af selskabets direktører. 30.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jep Seeberg 30.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jep Seeberg 30.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Specialtandlægeselskabet Solid Orthodontics ApS

Bredeslippe 9
6760 Ribe

CVR

43293338

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. maj 2022

P-nummer

1028291074

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

862300
Praktiserende tandlæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed samt eje og udleje fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et af selskabets direktører.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-