Pro-Fiber ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. maj 2022
 • CVR 43244248

Virksomheden Pro-Fiber ApS befinder sig i branchen "Fastnetbaseret telekommunikation" og har adresse i Rødding. De blev etableret i 3. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 164.224 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Torben de la Cour Dammose.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

164’ DKK

Egenkapital

204’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

213’ DKK

Likviditetsgrad

207 %

God

Afkastningsgrad

76 %

God

Soliditetsgrad

68 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

300’ DKK

Bruttofortjeneste

907’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

180’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  907’
  -659’
  -21’
  -
  227’
  -
  -
  -
  -
  213’
  -
  213’
  -49’
  164’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  119’
  -
  119’
  -
  -
  -
  -
  119’
  -
  128’
  4’
  -
  48’
  180’
  300’
  40’
  14’
  150’
  -
  204’
  -
  204’
  8’
  8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  87’
  300’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Pro-Fiber ApS 03.05.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Ørstedvej 25D · DK-6630 Rødding 03.07.2023
Ørstedvej 25D · DK-6630 Rødding 03.05.2022 02.07.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
611000 Fastnetbaseret telekommunikation 03.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-03 03.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.05.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.05.2022

Direktører

Navn Fra Til
Torben de la Cour Dammose 03.05.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
Pro-Fiber Holding ApS 03.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben de la Cour Dammose 03.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Pro-Fiber ApS

Ørstedvej 25
6630 Rødding

CVR

43244248

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. maj 2022

P-nummer

1028230318

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

611000
Fastnetbaseret telekommunikation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at servicere og vedligeholde fibernetværk og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-