Fodbilen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. apr. 2022
 • CVR 43232142

Virksomheden Fodbilen ApS befinder sig i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n." og har adresse i Nivå. De blev etableret i 29. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 131.380 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

131’ DKK

Egenkapital

171’ DKK

Omsætning

356’ DKK

Resultat før skat

171’ DKK

Likviditetsgrad

323 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

69 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

248’ DKK

Bruttofortjeneste

172’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

248’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  356’
  172’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  171’
  -
  171’
  -40’
  131’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  4’
  -
  -
  204’
  248’
  248’
  40’
  131’
  -
  -
  171’
  -
  171’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  8’
  8’
  77’
  248’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fodbilen ApS 29.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Damhusvænget 36 · DK-2990 Nivå 29.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 29.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-29 29.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Christian Paul Clarke Spangsberg 29.04.2022
Nicole Fischer Lindegren 29.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Paul Clarke Spangsberg 29.04.2022
Nicole Fischer Lindegren 29.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fodbilen ApS

Damhusvænget 36
2990 Nivå

CVR

43232142

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. april 2022

P-nummer

1028214568

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

869090
Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller