Varmeo ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. apr. 2022
 • CVR 43210343

Virksomheden Varmeo ApS befinder sig i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 16. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -256.404 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Peter Veie Gudmand. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Peder Ries Borchert.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-256’ DKK

Egenkapital

-156’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-256’ DKK

Likviditetsgrad

28 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-23 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-14 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.103’ DKK

Bruttofortjeneste

190’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

349’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  190’
  -433’
  -7’
  -
  -249’
  -
  -
  -
  -
  -256’
  -
  -256’
  -
  -256’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  725’
  -
  -
  -
  29’
  755’
  -
  64’
  -
  170’
  109’
  349’
  1.103’
  100’
  -256’
  -
  -
  -156’
  -
  -156’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  1.176’
  1.260’
  1.103’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Varmeo ApS 16.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Industrivej 21 · DK-4000 Roskilde 16.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
432200 VVS- og blikkenslagerforretninger 16.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-16 16.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 16.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden. 16.04.2022

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Oliver Curting 16.04.2022 06.10.2023
Peter Veie Gudmand 16.04.2022
Rene Hansen 16.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Peter Veie Gudmand 16.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rene Hansen 16.04.2022
Alex Bek Klarskov Nielsen 16.04.2022
Peder Ries Borchert 16.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Varmeo ApS

Industrivej 21
4000 Roskilde

CVR

43210343

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. april 2022

P-nummer

1028187706

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432200
VVS- og blikkenslagerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@varmeo.dk

Telefon

70230250

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at forhandle og servicere varmeanlæg/varmepumper samt eje, drive og finansiere varmeanlæg /varmepumper til private boliger på abonnementsbasis samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden.

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja