CIX.DK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2022
 • CVR 43173049

Virksomheden CIX.DK ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Bjerringbro. De blev etableret i 1. april 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 149.341 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

149’ DKK

Egenkapital

189’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

195’ DKK

Likviditetsgrad

448 %

God

Afkastningsgrad

80 %

God

Soliditetsgrad

78 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

244’ DKK

Bruttofortjeneste

196’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

244’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  196’
  -
  -
  -
  196’
  -
  -1’
  -
  -1’
  195’
  -
  195’
  -45’
  149’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  232’
  244’
  244’
  40’
  0
  149’
  -
  189’
  -
  189’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  54’
  244’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CIX.DK ApS 01.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Ilsøvej 29 · DK-8850 Bjerringbro 01.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.04.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-01 01.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.04.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 01.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Purkær Nielsen 01.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Purkær Nielsen 01.04.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CIX.DK ApS

Ilsøvej 29
8850 Bjerringbro

CVR

43173049

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2022

P-nummer

1028140467

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-