R.K. Konstruktioner ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. mar. 2022
 • CVR 43163019

Virksomheden R.K. Konstruktioner ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 24. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 240.865 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Ruben Kjøge Bak Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

241’ DKK

Egenkapital

281’ DKK

Omsætning

1.756’ DKK

Resultat før skat

309’ DKK

Likviditetsgrad

173 %

God

Afkastningsgrad

53 %

God

Soliditetsgrad

48 %

God

Overskudsgrad

18 %

God

Balance

586’ DKK

Bruttofortjeneste

419’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

527’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  1.756’
  419’
  -
  -20’
  -
  309’
  -
  0
  -
  0
  309’
  -
  309’
  -68’
  241’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  59’
  -
  59’
  -
  -
  -
  -
  59’
  -
  477’
  -
  9’
  41’
  527’
  586’
  40’
  241’
  -
  -
  281’
  -
  281’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  305’
  586’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
R.K. Konstruktioner ApS 10.03.2023
R.K.K. ApS 24.03.2022 09.03.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Ege Allé 191 · DK-8600 Silkeborg 24.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 24.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-10 10.03.2023
2022-03-24 24.03.2022 09.03.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 24.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Ruben Kjøge Bak Jensen 24.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ruben Kjøge Bak Jensen 24.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

R.K. Konstruktioner ApS

Ege Allé 191
8600 Silkeborg

CVR

43163019

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. marts 2022

P-nummer

1028129552

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • R.K. Konstruktioner Totalentreprise & Ingeniørrådgivning ApS
 • R.K.K. ApS
 • R.K.K. Totalentreprise & Ingeniørrådgivning ApS

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rk@rk-kon.dk

Telefon

50890036

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som totalentreprenør og rådgiver inden for byggeri.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-