R.B.J ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. mar. 2022
 • CVR 43141945

Virksomheden R.B.J ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Langeskov. De blev etableret i 22. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 49.067 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Rene Brandt Jørgensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

49’ DKK

Egenkapital

87’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

64’ DKK

Likviditetsgrad

147 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

32 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

272’ DKK

Bruttofortjeneste

477’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

272’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  477’
  -412’
  -
  -
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  64’
  -
  64’
  -14’
  49’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  187’
  5’
  -
  80’
  272’
  272’
  40’
  47’
  -
  -
  87’
  -
  87’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  151’
  185’
  272’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
R.B.J ApS 22.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Valmuevænget 7 · DK-5550 Langeskov 06.06.2022
Østerbro 76 · DK-5000 Odense C 22.03.2022 05.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 22.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-22 22.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Rene Brandt Jørgensen 22.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rene Brandt Jørgensen 22.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

R.B.J ApS

Valmuevænget 7
5550 Langeskov

CVR

43141945

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. marts 2022

P-nummer

1028103510

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rbj-aps@outlook.dk

Telefon

31513307

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er bygge- og anlægsvirksomhed samt køb, salg og udlejning af fast ejendom og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-