Rød Uld ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. mar. 2022
 • CVR 43109065

Virksomheden Rød Uld ApS befinder sig i branchen "Kunstnerisk skaben" og har adresse i København N. De blev etableret i 7. marts 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.802 DKK, mens den i 2022 var på 156.155 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.375 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

-106%

Egenkapital

153’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

-103%

Årets resultat

2023-7.375 DKK
2022119.896 DKK

Likviditetsgrad

1.042 %

+152%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

90 %

+19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

169’ DKK

-20%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-102%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

169’ DKK

-20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -4’
  -
  -4’
  -3’
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  157’
  169’
  169’
  40’
  113’
  -
  -
  153’
  -
  153’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  15’
  -
  16’
  169’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rød Uld ApS 07.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Jægersborggade 9 · DK-2200 København N 07.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
900300 Kunstnerisk skaben 07.03.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-07 07.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.03.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.10.2023
Virksomheden tegnes af en likvidator 12.09.2023 01.10.2023
Selskabet tegnes af en direktør. 07.03.2022 16.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Mads Hilbert 10.10.2023
Mads Hilbert 07.03.2022
Mads Hilbert 07.03.2022 16.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Hilbert 07.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rød Uld ApS

Jægersborggade 9
2200 København N

CVR

43109065

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. marts 2022

P-nummer

1028061516

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Mads Hilbert ApS
 • Rod Uld ApS
 • Roed Uld ApS

Branchekode

900300
Kunstnerisk skaben

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-