Personics ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jan. 2022
 • CVR 42986372

Virksomheden Personics ApS befinder sig i branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign" og har adresse i Stubbekøbing. De blev etableret i 17. januar 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.080 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

Egenkapital

27’ DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-16’ DKK

Likviditetsgrad

3.230 %

God

Afkastningsgrad

-42 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

28’ DKK

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

Gældsforpligtelser

1’ DKK

Tilgodehavende

28’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  12’
  -12’
  -
  -4’
  -
  -4’
  -16’
  -
  -16’
  -3’
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  11’
  28’
  28’
  40’
  -13’
  -
  -
  27’
  -
  27’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  28’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Personics ApS 19.07.2022
Enablr ApS 17.01.2022 18.07.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Aastrupvej 62 · DK-4850 Stubbekøbing 08.09.2022
Lyøvej 5 · DK-2000 Frederiksberg 17.01.2022 07.09.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
741030 Indretningsarkitekter og rumdesign 19.07.2022
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 17.01.2022 18.07.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-07-19 19.07.2022
2022-01-17 17.01.2022 18.07.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.01.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Jonathan Weng 17.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonathan Weng 17.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Personics ApS

Aastrupvej 62
4850 Stubbekøbing

CVR

42986372

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. januar 2022

P-nummer

1027913047

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Personics Interior ApS
 • Personics Music ApS
 • Personics Online ApS
 • Personics Technical ApS

Branchekode

741030
Indretningsarkitekter og rumdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jonathan@personics.io

Telefon

24207599

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at tilbyde hotel- og restaurationsbranchen forbedrede musikalske rammer for deres kunder, via blandt andet skræddersyede spillelister, samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-