PN Capital ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. nov. 2021
 • CVR 42807044

Virksomheden PN Capital ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet" og har adresse i Risskov. De blev etableret i 3. november 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -68.049 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-68’ DKK

Egenkapital

-28’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-72’ DKK

Likviditetsgrad

38 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-409 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-161 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

17’ DKK

Bruttofortjeneste

-71’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -71’
  -
  -
  -
  -71’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -72’
  -
  -72’
  -4’
  -68’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  9’
  17’
  17’
  40’
  -68’
  -
  -
  -28’
  -
  -28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  -
  -
  20’
  -
  45’
  17’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PN Capital ApS 01.06.2023
Fitness Konge ApS 03.11.2021 31.05.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Lærkevej 11A · DK-8240 Risskov 01.03.2023
Timianvej 1 · DK-8240 Risskov 03.11.2021 28.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet 03.11.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-06-01 01.06.2023
2021-11-03 03.11.2021 31.05.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.11.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør alene. 03.11.2021

Direktører

Navn Fra Til
Patrick Nielsen 03.11.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
P Nielsen ApS 03.11.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Patrick Nielsen 03.11.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PN Capital ApS

Lærkevej 11
8240 Risskov

CVR

42807044

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. november 2021

P-nummer

1027691699

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479115
Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at lave uddannelse/kurser samt investering og netværk og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-