TB Multiservice ApS.

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2021
 • CVR 42800287

Virksomheden TB Multiservice ApS. befinder sig i branchen "Vikarbureauer" og har adresse i Svenstrup J. De blev etableret i 1. november 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.754 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

6’ DKK

Egenkapital

46’ DKK

Omsætning

74’ DKK

Resultat før skat

7’ DKK

Likviditetsgrad

1 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

Tilfredsst.

Soliditetsgrad

57 %

God

Overskudsgrad

10 %

Tilfredsst.

Balance

80’ DKK

Bruttofortjeneste

27’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  74’
  27’
  -
  -20’
  47’
  7’
  -
  0
  -
  0
  7’
  -
  7’
  -2’
  6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  79’
  -
  79’
  -
  -
  -
  -
  79’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  80’
  40’
  6’
  -
  -
  46’
  -
  46’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  80’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TB Multiservice ApS. 01.11.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Volstrupvej 46 · DK-9230 Svenstrup J 01.11.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
782000 Vikarbureauer 01.11.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-11-01 01.11.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.11.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør. 01.11.2021

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Bisgaard 01.11.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Bisgaard 01.11.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TB Multiservice ApS.

Volstrupvej 46
9230 Svenstrup J

CVR

42800287

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2021

P-nummer

1027682886

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

782000
Vikarbureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er udlejning og salg af materiel og servicearbejde.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-