Den Kontracykliske Kapitalbuffer ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. okt. 2021
 • CVR 42759155

Virksomheden Den Kontracykliske Kapitalbuffer ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Esbjerg Ø. De blev etableret i 14. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 196.777 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

197’ DKK

-35%

Egenkapital

482’ DKK

+41%

Omsætning

-

Resultat før skat

197’ DKK

-35%

Årets resultat

2022196.777 DKK
2021302.603 DKK

Likviditetsgrad

3.500 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

487’ DKK

+40%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

175’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  197’
  -
  197’
  -
  197’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  312’
  312’
  -
  -
  -
  -
  15’
  175’
  487’
  40’
  300’
  59’
  -
  482’
  -
  482’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  487’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Den Kontracykliske Kapitalbuffer ApS 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Godthåbs Alle 12 · DK-6705 Esbjerg Ø 14.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-14 14.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 14.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Mickey Nyborg Thomsen 14.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mickey Nyborg Thomsen 14.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Den Kontracykliske Kapitalbuffer ApS

Godthåbs Alle 12
6705 Esbjerg Ø

CVR

42759155

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. oktober 2021

P-nummer

1027634164

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

dkkbaps@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at virke som holdingselskab og lige artet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-