TechSpecialisterne ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2021
 • CVR 42751138

Virksomheden TechSpecialisterne ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 1. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -187.313 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Allan Thomsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-187’ DKK

Egenkapital

-147’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-187’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1.942 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-1.625 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

9’ DKK

Bruttofortjeneste

-60’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -60’
  -116’
  -
  -
  -176’
  -
  -11’
  -
  -11’
  -187’
  -
  -187’
  -
  -187’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  8’
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  9’
  40’
  -187’
  -
  -
  -147’
  -
  -147’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  73’
  -
  2’
  14’
  156’
  9’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TechSpecialisterne ApS 01.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kastetvej 15A · DK-9000 Aalborg 30.06.2023
Fredrik Bajers Vej 300 · DK-9220 Aalborg Øst 01.05.2022 29.06.2023
Kastetvej 15A · DK-9000 Aalborg 01.10.2021 30.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 01.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-01 01.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af Allan Thomsen 01.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Allan Thomsen 01.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TechSpecialisterne ApS

Kastetvej 15
9000 Aalborg

CVR

42751138

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2021

P-nummer

1027624010

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711220
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er, at øge konkurrenceevnen for små og mellemstore virksomheder gennem reduktion af omkostninger ved optimering af virksomhedens processer samt reducere spild, som bidrager til den grønne omstilling.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af Allan Thomsen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-