Easter Hay ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. okt. 2021
 • CVR 42739456

Virksomheden Easter Hay ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 7. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.321 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Kim Mikkelsen. I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Kim Mikkelsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

Egenkapital

47’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

Likviditetsgrad

128 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

26 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

177’ DKK

Bruttofortjeneste

48’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

167’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  48’
  -51’
  -
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  11’
  11’
  -
  -
  -
  -
  167’
  167’
  177’
  50’
  -3’
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  50’
  131’
  177’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Easter Hay ApS 07.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ringager 4A · DK-2605 Brøndby 09.05.2022
Hyttekrogen 12 · DK-2665 Vallensbæk Strand 07.10.2021 08.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 07.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-07 07.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 07.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Kim Mikkelsen 07.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Mikkelsen 07.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Easter Hay ApS

Ringager 4
2605 Brøndby

CVR

42739456

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. oktober 2021

P-nummer

1027609097

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@easterhay.dk

Telefon

41220033

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentvirksomhed og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

Stifter

Revisor

-