Skadedyr & Kloak ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. okt. 2021
 • CVR 42731560

Virksomheden Skadedyr & Kloak ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Rønnede. De blev etableret i 4. oktober 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 190.969 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Claus Benny Larsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

191’ DKK

Egenkapital

291’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

245’ DKK

Likviditetsgrad

430 %

God

Afkastningsgrad

65 %

God

Soliditetsgrad

77 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

379’ DKK

Bruttofortjeneste

247’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

379’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  247’
  -
  -
  -
  247’
  -
  -1’
  -
  -1’
  245’
  -
  245’
  -55’
  191’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  -
  -
  357’
  379’
  379’
  100’
  191’
  -
  -
  291’
  -
  291’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  88’
  379’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Skadedyr & Kloak ApS 04.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vordingborgvej 484 · DK-4683 Rønnede 04.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 04.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-22 22.11.2022
2021-10-04 04.10.2021 21.11.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 04.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 04.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Claus Benny Larsen 04.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Benny Larsen 04.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Skadedyr & Kloak ApS

Vordingborgvej 484
4683 Rønnede

CVR

42731560

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. oktober 2021

P-nummer

1027600022

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Kloakrotten v. Johnnys Kloakservice ApS

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-