Allan Ramsing Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. sep. 2021
 • CVR 42703702

Virksomheden Allan Ramsing Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sønder Felding. De blev etableret i 21. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.313 DKK, mens den i 2021 var på -19.667 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 537.130 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

537’ DKK

+12%

Egenkapital

3.585’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

542’ DKK

+13%

Årets resultat

2022537.130 DKK
2021481.294 DKK

Likviditetsgrad

16.396 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.594’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+83%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.494’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  28’
  -
  -
  28’
  542’
  -
  542’
  -5’
  537’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.100’
  2.100’
  -
  -
  -
  -
  616’
  1.494’
  3.594’
  40’
  3.427’
  118’
  -
  3.585’
  -
  3.585’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  9’
  3.594’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Allan Ramsing Holding ApS 21.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Engen 3 · DK-7280 Sønder Felding 21.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-06 06.04.2022
2021-09-21 21.09.2021 05.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 21.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Allan Ramsing 21.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Ramsing 21.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Allan Ramsing Holding ApS

Engen 3
7280 Sønder Felding

CVR

42703702

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. september 2021

P-nummer

1027566770

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt foretage investeringsvirksomhed i øvrigt

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller