Kaae holding on ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. sep. 2021
 • CVR 42679798

Virksomheden Kaae holding on ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hadsten. De blev etableret i 14. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 109.021 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

109’ DKK

Egenkapital

149’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

109’ DKK

Likviditetsgrad

769 %

God

Afkastningsgrad

-5 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

155’ DKK

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

44’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  6’
  0
  -
  6’
  109’
  -
  109’
  -
  109’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  111’
  111’
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  155’
  40’
  -2’
  -
  -
  149’
  -
  149’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  3’
  2’
  6’
  155’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kaae holding on ApS 14.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Rækkevej 24 · DK-8370 Hadsten 14.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.11.2021
642010 Finansielle holdingselskaber 14.09.2021 31.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-14 14.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 14.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Christian Kaae 14.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Christian Kaae 14.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kaae holding on ApS

Rækkevej 24
8370 Hadsten

CVR

42679798

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. september 2021

P-nummer

1027537215

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-