K.P. Transport Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. sep. 2021
 • CVR 42679739

Virksomheden K.P. Transport Aps befinder sig i branchen "Vejgodstransport" og har adresse i Aalborg SV. De blev etableret i 13. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.135 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Kent Pedersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3’ DKK

Egenkapital

153’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

4’ DKK

Likviditetsgrad

1.279 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

92 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

166’ DKK

Bruttofortjeneste

10’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

166’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  -1’
  3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  126’
  166’
  166’
  150’
  3’
  -
  -
  153’
  -
  153’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  13’
  166’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
K.P. Transport Aps 13.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Karlskogavej 18 · DK-9200 Aalborg SV 13.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
494100 Vejgodstransport 13.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-13 13.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
150.000 DKK 13.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren.  13.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Kent Pedersen 13.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kent Pedersen 13.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

K.P. Transport Aps

Karlskogavej 18
9200 Aalborg SV

CVR

42679739

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. september 2021

P-nummer

1027537177

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

494100
Vejgodstransport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med vognmandsforretning, chaufførvikarvirsomhed og demed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren. 

Registeret kapital

150.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-