Videbæks Ejendomme 1 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2021
 • CVR 42526819

Virksomheden Videbæks Ejendomme 1 ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Fårup. De blev etableret i 30. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -163.127 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-163’ DKK

Egenkapital

10.395’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-200’ DKK

Likviditetsgrad

85 %

Svag

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

38 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

27.033’ DKK

Bruttofortjeneste

332’ DKK

Gældsforpligtelser

13.729’ DKK

Tilgodehavende

1.166’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  332’
  -
  -382’
  -
  -50’
  -
  -150’
  -
  -150’
  -200’
  -
  -200’
  -
  -163’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  25.868’
  -
  -
  -
  -
  25.868’
  -
  -
  35’
  -
  1.121’
  1.166’
  27.033’
  40’
  -163’
  -
  -
  10.395’
  -
  10.395’
  2.804’
  2.909’
  -
  -
  -
  -
  12.351’
  -
  -
  -
  -
  870’
  -
  1.378’
  27.033’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Videbæks Ejendomme 1 ApS 30.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vestergade 72 · DK-8990 Fårup 07.12.2022
Vestergade 72 · DK-8990 Fårup 19.10.2022 06.12.2022
Vestergade 72 · DK-8990 Fårup 09.06.2022 18.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 30.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-30 30.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 30.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Mogens Faurby Videbæk 30.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mogens Faurby Videbæk 30.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Videbæks Ejendomme 1 ApS

Vestergade 72
8990 Fårup

CVR

42526819

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2021

P-nummer

1027349060

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tomo@von-wowern.dk

Telefon

87101240

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er udlejning af fast ejendom til privat og erhverv.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-