Tava Mediterranean Cuisine ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jun. 2021
 • CVR 42464872

Virksomheden Tava Mediterranean Cuisine ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 15. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 345.924 DKK, mens den i 2021 var på -15.331 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -407.254 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Ekin Mehmet Sütcü.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-407’ DKK

-56%

Egenkapital

-628’ DKK

-184%

Omsætning

-

Resultat før skat

-407’ DKK

-22%

Årets resultat

2022-407.254 DKK
2021-260.970 DKK

Likviditetsgrad

14 %

-56%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-26 %

-5%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-40 %

-144%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.561’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

346’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

297’ DKK

-38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  346’
  -753’
  -
  -
  -407’
  -
  -
  -
  -
  -407’
  -
  -407’
  -
  -407’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  698’
  698’
  24’
  -
  -
  297’
  -
  -
  268’
  268’
  1.264’
  135’
  -
  -
  -
  10’
  297’
  1.561’
  40’
  -668’
  -
  -
  -628’
  -
  -628’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  124’
  -
  2.189’
  1.561’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tava Mediterranean Cuisine ApS 15.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Rødovre Centrum 1R · DK-2610 Rødovre 08.07.2021
Rødovre Centrum 1R · DK-2610 Rødovre 15.06.2021 07.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 15.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-05 05.01.2022
2021-06-15 15.06.2021 04.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening 15.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Ekin Mehmet Sütcü 05.01.2022
Hanifi Öztürk 15.06.2021 05.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ekin Mehmet Sütcü 15.06.2021
Hanifi Öztürk 15.06.2021 05.01.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Tava Mediterranean Cuisine ApS

Rødovre Centrum 1
2610 Rødovre

CVR

42464872

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juni 2021

P-nummer

1027259460

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der er forbundet hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-