Power Events ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. apr. 2021
 • CVR 42294748

Virksomheden Power Events ApS befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 9. april 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 55.601 DKK, mens den i 2021 var på 15.231 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 41.846 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

42’ DKK

+435%

Egenkapital

85’ DKK

+78%

Omsætning

-

Resultat før skat

54’ DKK

+277%

Årets resultat

202241.846 DKK
20217.824 DKK

Likviditetsgrad

790 %

-4%
God

Afkastningsgrad

57 %

+104%
God

Soliditetsgrad

87 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

98’ DKK

+79%

Bruttofortjeneste

56’ DKK

+265%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

98’ DKK

+79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  56’
  -
  -
  -
  56’
  -
  -1’
  -
  -1’
  54’
  -
  54’
  -13’
  42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  97’
  98’
  98’
  40’
  45’
  -
  -
  85’
  -
  85’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  98’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Power Events ApS 09.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Havtornvej 4 · DK-8200 Aarhus N 09.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
855900 Anden undervisning i.a.n. 09.04.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-04-09 09.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 09.04.2021

Direktører

Navn Fra Til
Just Thorning Blindbæk 12.04.2021
Ásgeir Gunnarsson 12.04.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Power Events ApS

Havtornvej 4
8200 Aarhus N

CVR

42294748

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. april 2021

P-nummer

1027010225

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

855900
Anden undervisning i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive events vedrørende IT, herunder særligt Business Intelligence og andre tilsvarende softwareløsninger, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-