Diana Event ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. apr. 2021
 • CVR 42280267

Virksomheden Diana Event ApS befinder sig i branchen "Anden restaurationsvirksomhed" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 6. april 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -45.348 DKK, mens den i 2021 var på -120.455 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -45.348 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-45’ DKK

+62%

Egenkapital

-126’ DKK

-56%

Omsætning

-

Resultat før skat

-45’ DKK

+62%

Årets resultat

2022-45.348 DKK
2021-120.455 DKK

Likviditetsgrad

10 %

-42%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-90 %

+28%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-250 %

-197%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

50’ DKK

-47%

Bruttofortjeneste

-45’ DKK

+62%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

18’ DKK

-42%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -45’
  -
  -
  -
  -45’
  -
  -
  -
  -
  -45’
  -
  -45’
  -
  -45’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  32’
  32’
  -
  -
  -
  -
  14’
  18’
  50’
  40’
  -166’
  -
  -
  -126’
  -
  -126’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  176’
  50’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Diana Event ApS 06.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Præstegårdsvej 73 · DK-6400 Sønderborg 06.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
562900 Anden restaurationsvirksomhed 06.04.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-04-06 06.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 06.04.2021

Direktører

Navn Fra Til
Homayoon Khavary 06.04.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Homayoon Khavary 06.04.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Diana Event ApS

Præstegårdsvej 73
6400 Sønderborg

CVR

42280267

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. april 2021

P-nummer

1026992466

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

562900
Anden restaurationsvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed - herunder musik- og eventarrangementer, undervisnings-, kursus- og konference aktiviteter samt catering og take-away, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-