M.Nielsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. mar. 2021
 • CVR 42261572

Virksomheden M.Nielsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herlev. De blev etableret i 26. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

27’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
2022-6.250 DKK
2021-7.220 DKK

Likviditetsgrad

145 %

-18%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

42 %

-24%
God

Overskudsgrad

-

Balance

63’ DKK

+32%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

36’ DKK

+71%

Tilgodehavende

53’ DKK

+40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  10’
  10’
  -
  -
  15’
  38’
  -
  53’
  63’
  40’
  -13’
  -
  -
  27’
  -
  27’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  63’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M.Nielsen Holding ApS 07.01.2022
MN-byg & Multi Service ApS 26.03.2021 06.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Højbjergvej 12 · DK-2730 Herlev 26.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.02.2022
431200 Forberedende byggepladsarbejder 26.03.2021 31.01.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-04-05 05.04.2024
2022-01-07 07.01.2022 04.04.2024
2021-03-26 26.03.2021 06.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 26.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Martin Nielsen 26.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Nielsen 26.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M.Nielsen Holding ApS

Højbjergvej 12
2730 Herlev

CVR

42261572

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. marts 2021

P-nummer

1026970713

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-