Vemmelev Padel Tennis ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. mar. 2021
 • CVR 42256552

Virksomheden Vemmelev Padel Tennis ApS befinder sig i branchen "Andre sportsaktiviteter" og har adresse i Vemmelev. De blev etableret i 25. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -22.301 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-22’ DKK

Egenkapital

478’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-26’ DKK

Likviditetsgrad

1.125 %

God

Afkastningsgrad

-5 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

494’ DKK

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

187’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -18’
  -
  -27’
  -
  -1’
  2’
  1’
  -26’
  -
  -26’
  -4’
  -22’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  307’
  -
  307’
  -
  -
  -
  -
  307’
  -
  3’
  152’
  -
  27’
  187’
  494’
  40’
  438’
  -
  -
  478’
  -
  478’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  1’
  17’
  494’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vemmelev Padel Tennis ApS 25.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Slagelse Landevej 146 · DK-4241 Vemmelev 25.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
931900 Andre sportsaktiviteter 25.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-25 25.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 25.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Bjørn Larsen 25.03.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
THOMAS LARSEN, VEMMELEV HOLDING ApS 25.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Bjørn Larsen 25.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vemmelev Padel Tennis ApS

Slagelse Landevej 146
4241 Vemmelev

CVR

42256552

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. marts 2021

P-nummer

1026965086

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

931900
Andre sportsaktiviteter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed ved udlejning af padel tennis baner samt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-