Final Form ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. mar. 2021
 • CVR 42250082

Virksomheden Final Form ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i Skanderborg. De blev etableret i 25. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 128.473 DKK, mens den i 2021 var på 120.898 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 39.942 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af James Gregory Whitehouse.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

40’ DKK

+172%

Egenkapital

24’ DKK

+257%

Omsætning

-

Resultat før skat

51’ DKK

+192%

Årets resultat

202239.942 DKK
2021-55.530 DKK

Likviditetsgrad

317 %

+639%
God

Afkastningsgrad

144 %

+130%
God

Soliditetsgrad

68 %

+151%
God

Overskudsgrad

-

Balance

36’ DKK

+206%

Bruttofortjeneste

128’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

11’ DKK

Tilgodehavende

36’ DKK

+206%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  128’
  -
  -
  -
  51’
  0
  -
  -
  0
  51’
  -
  51’
  -11’
  40’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  36’
  36’
  40’
  -16’
  -
  -
  24’
  -
  24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  36’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Final Form ApS 25.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bakken 13C · DK-8660 Skanderborg 25.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 25.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-25 25.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 25.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
James Gregory Whitehouse 25.03.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
JGW-HOLDING ApS 25.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
James Gregory Whitehouse 25.03.2021
Joshua Jarrat Wolfe 25.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Final Form ApS

Bakken 13
8660 Skanderborg

CVR

42250082

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. marts 2021

P-nummer

1026956419

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for webdesign og online marketing samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-