SmartWorkSmart ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. mar. 2021
 • CVR 42248150

Virksomheden SmartWorkSmart ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i København S. De blev etableret i 24. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 63.518 DKK, mens den i 2021 var på 197.288 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -61.283 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Ralf Sandgaard Johansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-61’ DKK

-131%

Egenkapital

-13’ DKK

-128%

Omsætning

-

Resultat før skat

-61’ DKK

-131%

Årets resultat

2022-61.283 DKK
2021197.288 DKK

Likviditetsgrad

82 %

-90%
Svag

Afkastningsgrad

-21 %

-106%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-5 %

-105%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

281’ DKK

+414%

Bruttofortjeneste

64’ DKK

-68%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

241’ DKK

+341%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  64’
  -123’
  -
  -
  -59’
  -
  -
  -
  -
  -61’
  -
  -61’
  -
  -61’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  94’
  -
  47’
  100’
  241’
  281’
  40’
  -53’
  -
  -
  -13’
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  104’
  -
  294’
  281’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SmartWorkSmart ApS 24.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Amagerbrogade 14 · DK-2300 København S 12.12.2022
Tornerosevej 29 · DK-2730 Herlev 24.03.2021 11.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 07.11.2022
783000 Anden personaleformidling 24.03.2021 06.11.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-24 24.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Ralf Sandgaard Johansen 24.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ralf Sandgaard Johansen 24.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SmartWorkSmart ApS

Amagerbrogade 14
2300 København S

CVR

42248150

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. marts 2021

P-nummer

1026954424

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • SmartWork ApS
 • WorkSmart ApS

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-