KS QUALITY BYG APS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 22. mar. 2021
 • CVR 42239372

Virksomheden KS QUALITY BYG APS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Fårevejle. De blev etableret i 22. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.561.735 DKK, mens den i 2022 var på 560.332 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -249.770 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Stefan Lykke Lundholt Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-250’ DKK

+19%

Egenkapital

-517’ DKK

-94%

Omsætning

-

Resultat før skat

-250’ DKK

+3%

Årets resultat

2023-249.770 DKK
2022-306.987 DKK

Likviditetsgrad

34 %

-38%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-85 %

+11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-194 %

-90%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

267’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

1.562’ DKK

+179%

Gældsforpligtelser

783’ DKK

+48%

Tilgodehavende

267’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.562’
  -1.788’
  -
  -
  -226’
  -
  -27’
  3’
  -24’
  -250’
  -
  -250’
  -
  -250’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  -
  193’
  267’
  267’
  40’
  -557’
  -
  -
  -517’
  -
  -517’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  86’
  -
  783’
  267’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KS QUALITY BYG APS 22.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Sandlyvej 44 · DK-4540 Fårevejle 22.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 22.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-22 22.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 22.03.2021 08.05.2024

Direktører

Navn Fra Til
Rie Løfqvist 22.03.2021 31.01.2022
Stefan Lykke Lundholt Hansen 22.03.2021
Stefan Lykke Lundholt Hansen 22.03.2021 08.05.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rie Løfqvist 22.03.2021 31.01.2022
Stefan Lykke Lundholt Hansen 22.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KS QUALITY BYG APS

Sandlyvej 44
4540 Fårevejle

CVR

42239372

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. marts 2021

P-nummer

1026941063

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive byggevirksomhed og håndværkervirksomhed samt enhver hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller