Leo Quadratum ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2021
 • CVR 42198277

Virksomheden Leo Quadratum ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Mariager. De blev etableret i 8. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 363.857 DKK, mens den i 2021 var på 73.283 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 132.706 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

133’ DKK

> +999%

Egenkapital

172’ DKK

+340%

Omsætning

-

Resultat før skat

196’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022132.706 DKK
2021-964 DKK

Likviditetsgrad

11 %

+395%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

+418%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

5 %

+339%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

3.123’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

364’ DKK

+397%

Gældsforpligtelser

2.951’ DKK

-4%

Tilgodehavende

30’ DKK

+500%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  364’
  -
  -75’
  -
  289’
  -
  -
  0
  0
  196’
  -
  196’
  -64’
  133’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.093’
  -
  -
  -
  -
  3.093’
  -
  -
  12’
  -
  18’
  30’
  3.123’
  40’
  75’
  57’
  -
  172’
  -
  172’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.691’
  -
  -
  -
  -
  8’
  38’
  261’
  3.123’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Leo Quadratum ApS 08.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kirkegade 10 · DK-9550 Mariager 08.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 08.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-08 08.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 08.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Morten Thastum 08.03.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Thastum Holding ApS 08.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Thastum 08.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Leo Quadratum ApS

Kirkegade 10
9550 Mariager

CVR

42198277

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2021

P-nummer

1026892542

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-