Handelsselskabet 2021 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. feb. 2021
 • CVR 42096016

Virksomheden Handelsselskabet 2021 ApS befinder sig i branchen "Kunstnerisk skaben" og har adresse i Vesterborg. De blev etableret i 5. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -14.044 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.044 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-14’ DKK

Egenkapital

26’ DKK

-35%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-14’ DKK

Årets resultat

2022-14.044 DKK
20210 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-54 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

26’ DKK

-35%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

26’ DKK

-35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -14’
  -
  -
  14’
  -14’
  -
  -
  -
  -
  -14’
  -
  -14’
  -
  -14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  26’
  26’
  40’
  -14’
  -
  -
  26’
  -
  26’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Handelsselskabet 2021 ApS 05.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Pederstrupvej 136 · DK-4953 Vesterborg 05.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
900300 Kunstnerisk skaben 14.02.2023
663000 Formueforvaltning 09.02.2023 13.02.2023
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 05.02.2021 08.02.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-05 05.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
selskabet tegnes af direktionen 05.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Hans Christian Bell Degner 05.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Christian Bell Degner 05.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Handelsselskabet 2021 ApS

Pederstrupvej 136
4953 Vesterborg

CVR

42096016

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. februar 2021

P-nummer

1026771958

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

900300
Kunstnerisk skaben

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

selskabets formål er at drive handelsvirksomhed samt andet efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-