AA byg Solution ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jan. 2021
 • CVR 42046485

Virksomheden AA byg Solution ApS befinder sig i branchen "Anden bygningsfærdiggørelse" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 21. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

1.290’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

1.290’ DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.250’
  -
  -
  1.250’
  1.250’
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  1.290’
  1.290’
  -
  -
  -
  1.290’
  -
  1.290’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.290’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AA byg Solution ApS 21.07.2022
M&M Fam Holding ApS 30.06.2021 20.07.2022
Morten Bandholtz Holding ApS 21.01.2021 29.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Grundtvigs Alle 174 · DK-6400 Sønderborg 09.09.2022
Tunnelvej 5 · DK-6400 Sønderborg 21.07.2022 08.09.2022
Niels Brocks Gade 8 · DK-8900 Randers C 23.08.2021 20.07.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
433900 Anden bygningsfærdiggørelse 21.07.2022
642010 Finansielle holdingselskaber 30.06.2021 20.07.2022
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.01.2021 29.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-07-21 21.07.2022
2021-06-30 30.06.2021 20.07.2022
2021-01-21 21.01.2021 29.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 21.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Adel Abed 21.07.2022
Maiken Kalmer Svensk Meyer 30.06.2021 21.07.2022
Morten Bandholtz Kalmer 21.01.2021 30.06.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Adel Abed 21.07.2022
HEMMAVN HOLDING LTD 30.06.2021 21.07.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Bandholtz Kalmer 21.01.2021 30.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AA byg Solution ApS

Grundtvigs Alle 174
6400 Sønderborg

CVR

42046485

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. januar 2021

P-nummer

1026711963

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433900
Anden bygningsfærdiggørelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@aa-bygsolution.dk

Telefon

22474702

Hjemmeside

-

Formål

selskabets formål er at drive bygge og konsulent virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-