Algepro ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jan. 2021
 • CVR 42036757

Virksomheden Algepro ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Galten. De blev etableret i 18. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.658 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

Egenkapital

42’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

2’ DKK

Likviditetsgrad

723 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

86 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

48’ DKK

Bruttofortjeneste

3’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

48’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  2’
  -
  2’
  -1’
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  42’
  48’
  48’
  40’
  2’
  -
  -
  42’
  -
  42’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  6’
  7’
  48’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Algepro ApS 18.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Skolevej 66 · DK-8464 Galten 18.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 18.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-18 18.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. 18.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Bjarke Houlberg Fuglsang 18.01.2021
Jesper Farsø Vase 18.01.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Jesper Farsø Holding ApS 18.01.2021
Bjarke Fuglsang Holding ApS 18.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarke Houlberg Fuglsang 18.01.2021
Jesper Farsø Vase 18.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Algepro ApS

Skolevej 66
8464 Galten

CVR

42036757

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. januar 2021

P-nummer

1026699947

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja