UML Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jan. 2021
 • CVR 42021989

Virksomheden UML Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ugerløse. De blev etableret i 8. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.618 DKK, mens den i 2022 var på -2.813 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 43.353 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

43’ DKK

-14%

Egenkapital

897’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

36’ DKK

-29%

Årets resultat

202343.353 DKK
202250.148 DKK
202119.332 DKK

Likviditetsgrad

134 %

+66%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

952’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-29%

Gældsforpligtelser

55’ DKK

Tilgodehavende

51’ DKK

+73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  40’
  40’
  36’
  -
  36’
  -7’
  43’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  901’
  -
  -
  901’
  901’
  -
  -
  47’
  -
  4’
  51’
  952’
  40’
  741’
  -
  -
  897’
  -
  897’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  -
  -
  -
  5’
  3’
  38’
  952’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
UML Holding ApS 08.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Lyngvejen 14 · DK-4350 Ugerløse 08.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-08 08.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 08.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Ulrik Mønster Larsen 08.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ulrik Mønster Larsen 08.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

UML Holding ApS

Lyngvejen 14
4350 Ugerløse

CVR

42021989

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. januar 2021

P-nummer

1026681975

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-