Intet Mindre ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. nov. 2020
 • CVR 41908173

Virksomheden Intet Mindre ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 30. november 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 335.402 DKK, mens den i 2021 var på 175.421 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 34.213 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mikkel Horn Bechshøft.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

34’ DKK

0%

Egenkapital

108’ DKK

+46%

Omsætning

-

Resultat før skat

44’ DKK

-2%

Årets resultat

202234.213 DKK
202134.077 DKK

Likviditetsgrad

148 %

-54%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

13 %

God

Soliditetsgrad

32 %

-53%
God

Overskudsgrad

-

Balance

333’ DKK

+209%

Bruttofortjeneste

335’ DKK

+91%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

333’ DKK

+209%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  335’
  -291’
  -
  -
  44’
  -
  0
  -
  0
  44’
  -
  44’
  -10’
  34’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  144’
  55’
  3’
  132’
  333’
  333’
  40’
  68’
  -
  -
  108’
  -
  108’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  225’
  333’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Intet Mindre ApS 15.11.2022
Hej Mikkel ApS 30.11.2020 14.11.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Nybro Vænge 74 · DK-2800 Kongens Lyngby 30.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 30.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-15 15.11.2022
2020-11-30 30.11.2020 14.11.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 30.11.2020

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Horn Bechshøft 30.11.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Horn Bechshøft 30.11.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Intet Mindre ApS

Nybro Vænge 74
2800 Kongens Lyngby

CVR

41908173

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. november 2020

P-nummer

1026543181

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt efter ledelsens skøn anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-