Liberty Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. okt. 2020
 • CVR 41744979

Virksomheden Liberty Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 8. oktober 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.893 DKK, mens den i 2022 var på -2.550 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.921 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-9%

Egenkapital

3’ DKK

-59%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

-47%

Årets resultat

2023-3.921 DKK
2022-3.586 DKK
2021-29.773 DKK

Likviditetsgrad

129 %

-36%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

22 %

-56%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-53%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

12’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  12’
  12’
  40’
  -37’
  -
  -
  3’
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  7’
  9’
  12’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Liberty Holding ApS 08.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Glahns Alle 25A · DK-2000 Frederiksberg 08.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.10.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-08 08.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 08.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Signe Christensen 08.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Signe Christensen 08.10.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Liberty Holding ApS

Glahns Alle 25
2000 Frederiksberg

CVR

41744979

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. oktober 2020

P-nummer

1026344871

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med ejerskab af kapitalandele og investering i værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-