Chris Meyer Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. okt. 2020
 • CVR 41741392

Virksomheden Chris Meyer Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Varde. De blev etableret i 6. oktober 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 57.579 DKK, mens den i 2021 var på -37.025 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 88.455 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

88’ DKK

+192%

Egenkapital

32’ DKK

+157%

Omsætning

-

Resultat før skat

113’ DKK

+193%

Årets resultat

202288.455 DKK
2021-96.436 DKK

Likviditetsgrad

3 %

-89%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

+124%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

1 %

+153%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.841’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

58’ DKK

+256%

Gældsforpligtelser

2.809’ DKK

+3%

Tilgodehavende

46’ DKK

-88%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  58’
  -
  -43’
  -
  14’
  149’
  -49’
  -
  99’
  113’
  -
  113’
  -25’
  88’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.795’
  -
  -
  -
  -
  2.795’
  -
  -
  -
  -
  42’
  46’
  2.841’
  40’
  -8’
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  987’
  -
  -
  -
  987’
  1’
  -
  1.401’
  -
  -
  -
  1.822’
  2.841’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Chris Meyer Ejendomme ApS 06.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Marsvej 15 · DK-6800 Varde 06.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 06.10.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-06 06.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 06.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Chris Dam Meyer 06.10.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
CHRIS MEYER Holding ApS 06.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Chris Dam Meyer 06.10.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Chris Meyer Ejendomme ApS

Marsvej 15
6800 Varde

CVR

41741392

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. oktober 2020

P-nummer

1026340833

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@chrismeyer.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af ejendomme, udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-