LightValley ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. sep. 2020
 • CVR 41738391

Virksomheden LightValley ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 25. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -261 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

1 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

50 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

80’ DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  0
  0
  -
  0
  0
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  80’
  80’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  80’
  40’
  0
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  80’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LightValley ApS 25.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Thit Jensens Gade 14 · DK-8000 Aarhus C 12.09.2023
Smederupvej 6 · DK-8300 Odder 16.02.2023 11.09.2023
Rosenhøj Bakke 6 · DK-8260 Viby J 25.09.2020 15.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-25 25.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktør 25.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Kristian Lysdahl Sørensen 01.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kristian Lysdahl Sørensen 25.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LightValley ApS

Thit Jensens Gade 14
8000 Aarhus C

CVR

41738391

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. september 2020

P-nummer

1026337263

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@kristianlysdahl.dk

Telefon

41130084

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive handel og investering og dermed beslægtede virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-