Blåmejse Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. sep. 2020
 • CVR 41707178

Virksomheden Blåmejse Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 22. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -33.804 DKK, mens den i 2021 var på -43.926 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -39.752 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-40’ DKK

+4%

Egenkapital

-19’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-51’ DKK

+4%

Årets resultat

2022-39.752 DKK
2021-41.350 DKK

Likviditetsgrad

134 %

+637%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-6 %

+25%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-3 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

584’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-34’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

603’ DKK

Tilgodehavende

49’ DKK

-53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -34’
  -
  -
  -
  -34’
  -
  -17’
  -
  -17’
  -51’
  -
  -51’
  -11’
  -40’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  535’
  -
  -
  535’
  535’
  -
  -
  -
  4’
  2’
  49’
  584’
  40’
  -59’
  -
  -
  -19’
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  567’
  -
  -
  11’
  -
  24’
  1’
  36’
  584’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Blåmejse Invest ApS 22.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Søflygade 1 · DK-1432 København K 22.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.01.2021
643030 Investeringsselskaber 01.10.2020 20.01.2021
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.09.2020 30.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-22 22.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Bech Møller 22.09.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Bech Møller 22.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Blåmejse Invest ApS

Søflygade 1
1432 København K

CVR

41707178

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. september 2020

P-nummer

1026299256

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-