EcoByg & Service ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. sep. 2020
 • CVR 41676477

Virksomheden EcoByg & Service ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Vejle Øst. De blev etableret i 14. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 2.529.470 DKK, mens den i 2021 var på 2.991.759 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -151.213 DKK.

Medarbejderstaben består af 15 personer, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Bjerregaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-151’ DKK

+30%

Egenkapital

-329’ DKK

-85%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-151.213 DKK
2021-217.366 DKK

Likviditetsgrad

42 %

-39%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-62 %

-19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-136 %

-218%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

242’ DKK

-42%

Bruttofortjeneste

2.529’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

242’ DKK

-42%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  2.529’
  -2.680’
  -
  -
  -150’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -151’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  -
  37’
  115’
  242’
  242’
  40’
  -369’
  -
  -
  -329’
  -
  -329’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  370’
  571’
  242’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EcoByg & Service ApS 14.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Frydenlund 3M · DK-7120 Vejle Øst 28.02.2023
Fyrretoften 31 · DK-7100 Vejle 14.09.2020 27.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 28.02.2023
812100 Almindelig rengøring i bygninger 14.09.2020 27.02.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-14 14.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Bjerregaard 14.09.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Bjerregaard 14.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EcoByg & Service ApS

Frydenlund 3
7120 Vejle Øst

CVR

41676477

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. september 2020

P-nummer

1026260554

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rengørings- og servicevirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

15

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-