Jensens Hus Have & Ejendomsservice ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. sep. 2020
 • CVR 41672420

Virksomheden Jensens Hus Have & Ejendomsservice ApS befinder sig i branchen "Kombinerede serviceydelser" og har adresse i Nakskov. De blev etableret i 14. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 335.806 DKK, mens den i 2021 var på 150.110 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -60.958 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Bjarne Antoni Tommy Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-61’ DKK

+55%

Egenkapital

-157’ DKK

-63%

Omsætning

-

Resultat før skat

-78’ DKK

+55%

Årets resultat

2022-60.958 DKK
2021-136.025 DKK

Likviditetsgrad

40 %

+5%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-55 %

+57%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-112 %

-59%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

140’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

336’ DKK

+124%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

119’ DKK

+34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  336’
  -386’
  -27’
  -
  -77’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -78’
  -
  -78’
  -17’
  -61’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  20’
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  15’
  -
  -
  49’
  119’
  140’
  40’
  -197’
  -
  -
  -157’
  -
  -157’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  268’
  297’
  140’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jensens Hus Have & Ejendomsservice ApS 14.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Fælandsvej 5 · DK-4900 Nakskov 14.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
811000 Kombinerede serviceydelser 14.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-14 14.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 14.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Kim Mikkel Jensen 01.04.2023
Bjarne Antoni Tommy Jensen 14.09.2020
Bjarne Antoni Tommy Jensen 14.09.2020 01.04.2023

Legalle ejere

Navn Fra Til
Kim Mikkel Jensen 01.04.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarne Antoni Tommy Jensen 14.09.2020
Kim Mikkel Jensen 14.09.2020
Bjarne Antoni Tommy Jensen 14.09.2020 01.04.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jensens Hus Have & Ejendomsservice ApS

Fælandsvej 5
4900 Nakskov

CVR

41672420

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. september 2020

P-nummer

1026255461

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

811000
Kombinerede serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive servicevirksomhed inden for have og ejendom og dermed beslægtede virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-