Lease Logic ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. sep. 2020
 • CVR 41661739

Virksomheden Lease Logic ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 9. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 60.891 DKK, mens den i 2021 var på 235.887 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.031 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-103%

Egenkapital

44’ DKK

-75%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-103%

Årets resultat

2022-4.031 DKK
2021138.437 DKK

Likviditetsgrad

104 %

-3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

-40%
Svag

Soliditetsgrad

5 %

-36%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

921’ DKK

-61%

Bruttofortjeneste

61’ DKK

-74%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

908’ DKK

-61%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  61’
  -
  -6’
  -
  55’
  0
  -60’
  -
  -60’
  -5’
  -
  -5’
  -1’
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  13’
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  887’
  908’
  921’
  40’
  4’
  -
  -
  44’
  -
  44’
  3’
  3’
  -
  -
  -
  -
  -
  778’
  -
  -
  -
  38’
  57’
  874’
  921’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lease Logic ApS 06.11.2020
AVGesamt ApS 09.09.2020 05.11.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Junovej 4 · DK-2610 Rødovre 09.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 09.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-06 06.11.2020
2020-09-09 09.09.2020 05.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 09.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Anders Vedel 09.09.2020
Anders Martiny Vedel 09.09.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Anders Vedel Holding ApS 09.09.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Vedel 09.09.2020
Anders Martiny Vedel 09.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lease Logic ApS

Junovej 4
2610 Rødovre

CVR

41661739

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. september 2020

P-nummer

1026243455

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

771100
Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor finansiel- og operationel leasing, samt engros- og detailhandel med person- og erhvervsbiler og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-