Avifauna Grenaa ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. aug. 2020
 • CVR 41619783

Virksomheden Avifauna Grenaa ApS befinder sig i branchen "Dyrehandel" og har adresse i Auning. De blev etableret i 24. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 191.368 DKK, mens den i 2022 var på -140.089 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 136.591 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

137’ DKK

+172%

Egenkapital

-166’ DKK

+45%

Omsætning

-

Resultat før skat

137’ DKK

+172%

Årets resultat

2023136.591 DKK
2022-190.262 DKK
2021-152.635 DKK

Likviditetsgrad

2 %

-54%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

73 %

+214%
God

Soliditetsgrad

-77 %

+33%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

217’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

191’ DKK

+237%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7’ DKK

-69%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  191’
  -2’
  -30’
  -
  160’
  -
  -23’
  -
  -23’
  137’
  -
  137’
  -
  137’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  210’
  210’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  210’
  5’
  2’
  -
  -
  -
  7’
  217’
  40’
  -206’
  -
  -
  -166’
  -
  -166’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  78’
  -
  383’
  217’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Avifauna Grenaa ApS 24.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Systemvej 4 · DK-8963 Auning 10.10.2023
Hovedgaden 8 · DK-8410 Rønde 03.09.2023 09.10.2023
Nørregade 22 · DK-8500 Grenaa 24.08.2020 02.09.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
477630 Dyrehandel 24.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-06-13 13.06.2024
2020-08-24 24.08.2020 12.06.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Mads Vang Pallesen 13.06.2024
Torben Aksel Kjærbo Ibsen 24.08.2020
Torben Aksel Kjærbo Ibsen 24.08.2020 13.06.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Vang Pallesen 15.05.2024
Torben Aksel Kjærbo Ibsen 24.08.2020
Kim Uldall Jensen 24.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Avifauna Grenaa ApS

Systemvej 4
8963 Auning

CVR

41619783

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. august 2020

P-nummer

1026189396

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477630
Dyrehandel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed via internettet med artikler til kæledyr samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller