POSH HN ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 4. aug. 2020
 • CVR 41592885

Virksomheden POSH HN ApS befinder sig i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv." og har adresse i København N. De blev etableret i 4. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 89.581 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Heidi Bunyanut Samittiwiwat.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

90’ DKK

Egenkapital

130’ DKK

Omsætning

2.780’ DKK

Resultat før skat

90’ DKK

Likviditetsgrad

125 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

14 %

God

Soliditetsgrad

20 %

God

Overskudsgrad

3 %

Tilfredsst.

Balance

647’ DKK

Bruttofortjeneste

1.029’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

647’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  2.780’
  1.029’
  -938’
  -
  1.751’
  92’
  -
  -2’
  -
  -2’
  90’
  -
  90’
  -
  90’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  573’
  73’
  647’
  647’
  40’
  -
  -
  90’
  130’
  -
  130’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  373’
  60’
  517’
  647’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
POSH HN ApS 04.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Jagtvej 157C · DK-2200 København N 18.11.2022
Over Bølgen 1 · DK-2670 Greve 24.08.2020 17.11.2022
Jagtvej 157C · DK-2200 København N 04.08.2020 23.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 04.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-04 04.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 07.09.2023 16.11.2023
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 04.08.2020 15.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Heidi Bunyanut Samittiwiwat 04.08.2020
Navin Tongmongkol 04.08.2020
Heidi Bunyanut Samittiwiwat 04.08.2020 15.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Heidi Bunyanut Samittiwiwat 04.08.2020
Navin Tongmongkol 04.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

POSH HN ApS

Jagtvej 157
2200 København N

CVR

41592885

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. august 2020

P-nummer

1026155289

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561020
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at producere og sælge sushi i et supermarked, samt enhver i forbindelse med hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller